Drátové řezací stroje EDM jsou nezbytné pro vytváření složitých a přesných dílů v kovoobráběcím průmyslu. Před investicí do jednoho je však zásadní zvážit několik klíčových faktorů. Nejprve je třeba zkontrolovat přesnost a přesnost stroje, aby bylo zajištěno, že dokáže produkovat přesné řezy v úzkém tolerančním rozsahu. Pokročilý software a možnosti programování navíc mohou zvýšit produktivitu a dodržet krátké termíny. Zkoumání celkového stavu stroje, včetně stáří, historie údržby a potenciálního opotřebení, je také zásadní pro životnost a výkon.

 

Nakonec je důležité vzít v úvahu značku stroje a pověst v oboru. S obsáhlým výběrem použitých drátových EDM strojů od špičkových značek a výrobců nabízí Exapro uživatelsky přívětivou platformu pro kupující, aby mohli hledat stroje, které splňují jejich specifické potřeby. Díky možnosti porovnávat a vyjednávat ceny mohou kupující s důvěrou investovat s vědomím, že kupují vysoce kvalitní stroje, které budou splňovat jejich výrobní potřeby.

 

 

Elektroerozivní drátová řezačka Sodick VL400Q Žhavá nabídka

Rok: 2019

Osa X (podélná) 400 mm
Osa Z (vertikální) 220 mm
Typ CNC
Osa Y (pricna) 300 mm
Váha obrobku 500 kg
Šířka nádoby 860 mm

Elektroerozivní drátová řezačka ONA ARION K500 Žhavá nabídka

Rok: 2001

Osa X (podélná) 700 mm
Osa Z (vertikální) 400 mm
Max. šírka obrobku 1200 mm
Osa Y (pricna) 500 mm
Max. délka obrobku 1500 mm
Váha obrobku 5000 kg

Elektroerozivní drátová řezačka SODICK VL600 Q

Rok: 2015

Osa X (podélná) 600 mm
Osa Z (vertikální) 270 mm
Osa Y (pricna) 400 mm
Typ CNC

Elektroerozivní drátová řezačka CHARMILLES Robofil 440 CC

Rok: 2006

Osa X (podélná) 350 mm
Osa Z (vertikální) 220 mm
Max. šírka obrobku 550 mm
Osa Y (pricna) 220 mm
Max. délka obrobku 1000 mm
Váha obrobku 750 kg

Elektroerozivní drátová řezačka Sodick AQ750L

Rok: 2002

Osa X (podélná) 750 mm
Osa Z (vertikální) 400 mm
Max. šírka obrobku 750 mm
Osa Y (pricna) 500 mm
Max. délka obrobku 1050 mm
Váha obrobku 1500 kg

Elektroerozivní drátová řezačka Sodick VL600Q

Rok: 2016

Osa X (podélná) 600 mm
Osa Z (vertikální) 270 mm
Typ CNC Sodick LN2W
Osa Y (pricna) 400 mm
Váha obrobku 850 kg
Délka nádoby 1040 mm

Elektroerozivní drátová řezačka AGIE AGIECUT VERTEX 3

Rok: 2006

Osa X (podélná) 500 mm
Osa Z (vertikální) 256 mm
Max. šírka obrobku 650 mm
Osa Y (pricna) 350 mm
Max. délka obrobku 1050 mm
Váha obrobku 500 kg

Elektroerozivní drátová řezačka AGIE AGIECUT 150 HSS

Rok: 1994

Osa X (podélná) 300 mm
Osa Z (vertikální) 224 mm
Max. šírka obrobku 580 mm
Osa Y (pricna) 200 mm
Max. délka obrobku 810 mm
Váha obrobku 550 kg

Elektroerozivní drátová řezačka Mitsubishi FA20SM

Rok: 2006

Osa X (podélná) 500 mm
Osa Z (vertikální) 300 mm
Max. šírka obrobku 630 mm
Osa Y (pricna) 350 mm
Max. délka obrobku 780 mm
Váha obrobku 1500 kg

Elektroerozivní drátová řezačka Mitsubishi MV1200S

Rok: 2014

Osa X (podélná) 400 mm
Osa Z (vertikální) 220 mm
Max. šírka obrobku 700 mm
Osa Y (pricna) 300 mm
Max. délka obrobku 810 mm
Váha obrobku 500 kg

Elektroerozivní drátová řezačka AGIE Agiecut Excellence 2F

Rok: 2001

Osa X (podélná) 350 mm
Osa Z (vertikální) 256 mm
Max. šírka obrobku 550 mm
Osa Y (pricna) 250 mm
Max. délka obrobku 750 mm
Typ CNC

Elektroerozivní drátová řezačka Wenzel LH-108

Rok: 2000

Osa X (podélná) 1000 mm
Osa Z (vertikální) 800 mm
Typ CNC
Osa Y (pricna) 1200 mm
Váha obrobku 2000 kg

Elektroerozivní drátová řezačka Mitsubishi FX 20 Dobrá cena

Rok: 1997

Osa X (podélná) 500 mm
Osa Z (vertikální) 300 mm
Max. šírka obrobku 800 mm
Osa Y (pricna) 350 mm
Max. délka obrobku 1050 mm
Váha obrobku 800 kg

Elektroerozivní drátová řezačka Mitsubishi FX20 Žhavá nabídka Dobrá cena

Rok: 1998

Osa X (podélná) 500 mm
Osa Z (vertikální) 300 mm
Max. šírka obrobku 840 mm
Osa Y (pricna) 350 mm
Max. délka obrobku 1070 mm
Váha obrobku 800 kg

Elektroerozivní drátová řezačka SODICK AG55L

Rok: 2008

Osa X (podélná) 550 mm
Osa Z (vertikální) 350 mm
Typ CNC
Osa Y (pricna) 400 mm
Váha obrobku 1000 kg
Délka nádoby 1100 mm


Elektroerozivní drátová řezačka Fanuc Robocut alpha-C600ib Žhavá nabídka

Rok:

Osa X (podélná) 600 mm
Osa Z (vertikální) 310 mm
Max. šírka obrobku 820 mm
Osa Y (pricna) 400 mm
Max. délka obrobku 1050 mm
Váha obrobku 1000 kg

Elektroerozivní drátová řezačka Hitachi 355Y Žhavá nabídka

Rok: 2001

Osa X (podélná) 500 mm
Osa Z (vertikální) 300 mm
Délka nádoby 700 mm
Osa Y (pricna) 350 mm
Typ CNC
Šířka nádoby 500 mm

Elektroerozivní drátová řezačka Sodick AG 600L Žhavá nabídka

Rok: 2012

Osa X (podélná) 600 mm
Osa Z (vertikální) 350 mm
Max. šírka obrobku 800 mm
Osa Y (pricna) 400 mm
Max. délka obrobku 570 mm
Váha obrobku 1200 kg

Elektroerozivní drátová řezačka Agie Agiecut Progress V 3 Dobrá cena

Rok: 2007

Osa X (podélná) 500 mm
Osa Z (vertikální) 426 mm
Max. šírka obrobku 650 mm
Osa Y (pricna) 350 mm
Max. délka obrobku 1050 mm
Váha obrobku 800 kg


Hlavní faktory, na které byste se měli zaměřit při nákupu elektroerozivního stroje na řezání drátem

Při nákupu stroje na elektroerozivní elektroerozivní elektroerozivní elektroerozivní obrábění je důležité zvážit několik klíčových faktorů, abyste zajistili správnou investici pro své podnikání. Zde jsou hlavní body, na které je třeba se zaměřit:
Přesnost a přesnost: Jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít v úvahu, je přesnost a přesnost stroje. Stroj by měl být schopen produkovat přesné řezy v úzkém tolerančním rozsahu. Měli byste ověřit rychlost řezání, přesnost a opakovatelnost stroje a také jeho celkový výkon.
Software a programování: Dalším důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je software stroje a možnosti programování. Stroj s pokročilým softwarem a programovacími funkcemi může výrazně zlepšit vaši produktivitu a pomoci vám dodržet krátké termíny.
Stav: Je důležité prozkoumat celkový stav stroje, včetně stáří stroje, historie údržby a případného opotřebení. na kritických částech. Správná údržba a péče jsou klíčové pro dlouhou životnost a výkon drátového řezacího stroje EDM.

Některé možnosti, na které se můžete podívat

Zde jsou některé z hlavních možností, se kterými se můžete setkat:

Automatické navlékání drátu: Tato funkce umožňuje stroji automaticky navlékat drát skrz obrobek, čímž se zkracuje doba nastavení a zvyšuje se efektivita.
Automatické napínání drátu: Tato funkce udržuje konzistentní napnutí drátu během řezání, což vede k přesnějšímu řezání a snížení lámání drátu.
Chiller: K chlazení dielektrické kapaliny lze použít chladič, čímž se zlepšuje řezný výkon a snižuje se riziko tepelné zkreslení.
Měření výšky obrobku: Tato funkce měří výšku obrobku, což umožňuje přesnější řezání a snižuje riziko poškození stroje.
Otočný indexovací stůl: Toto příslušenství umožňuje obrobku lze otáčet, což umožňuje složitější řezy a zkracuje dobu nastavování.
Meniče nástrojů: K automatické výměně elektrody během řezání lze použít měnič nástrojů, což umožňuje složitější řezy a snižuje potřebu ručního zásahu.
Vzdálené monitorování: Některé stroje mohou nabízet možnosti vzdáleného monitorování, které operátorům umožňuje sledovat výkon stroje a přijímat upozornění na jakékoli problémy nebo chyby.

Ovládání a software

Tyto EDM stroje se spoléhají na specializovaný software a ovládací prvky pro programování pohybů stroje a řízení procesu řezání. Mezi nejběžněji používané typy softwaru a ovládacích prvků patří:

Software CAM (Computer-Aided Manufacturing): Tento typ softwaru se používá k programování pohybů stroje a generování G-kód nezbytný pro řízení procesu řezání. Software CAM může nabízet funkce, jako je 3D modelování, simulace a optimalizace pro zlepšení účinnosti a přesnosti procesu řezání.
Software CNC (Computer Numerical Control): Software CNC je zodpovědný za řízení pohyby stroje a polohování drátu nebo elektrody pro přesné řezání. CNC software může nabízet funkce, jako je automatické generování dráhy nástroje, monitorování stroje a detekce chyb v reálném čase pro optimalizaci procesu řezání.
EDM napájecí zdroj: EDM napájecí zdroj je zodpovědný za generování elektrického výboj používaný k řezání obrobku. Napájení lze ovládat pomocí softwaru nebo pomocí ručního nastavení v závislosti na konkrétním stroji a jeho funkcích.
Uživatelské rozhraní: Uživatelské rozhraní umožňuje obsluze komunikovat se strojem a zadávat příkazy nebo upravit nastavení. Uživatelským rozhraním může být dotyková obrazovka, klávesnice nebo jiné vstupní zařízení a může nabízet funkce jako monitorování stroje, hlášení chyb a plánování úloh.

Rozdíl mezi elektroerozivními stroji pro drátové řezání a elektroerozivním hloubením

Elektroerozivní elektroerozivní řezání drátem a zápustkové hloubení jsou dva různé typy procesů obrábění elektrickým výbojem používané v kovoobráběcím průmyslu.
Stroje na řezání drátem ("wire EDM" nebo "wire erosion machines") používají tenkou drátěnou elektrodu k proříznout obrobek. Drát je vyroben z vodivého materiálu, jako je mosaz nebo wolfram, a má obvykle průměr kolem 0,1 až 0,3 mm vedený řadou kladek a pohybuje se obrobkem pod kontrolou počítačového programu. Tento proces je ideální pro vytváření složitých tvarů, jako jsou ozubená kola, bez potřeby rozsáhlého obrábění.
Elektroerozivní hloubicí stroje ("sinker EDM" nebo "spark erosion machines") používají speciální elektrodu, obvykle vyrobenou z grafitu nebo mědi, k vytvoření dutiny nebo otisku v obrobku. Elektroda se spustí do obrobku a k odstranění materiálu z povrchu obrobku se použije vysokofrekvenční elektrický výboj. Tento proces je ideální pro vytváření forem a zápustek používaných při výrobě kovových dílů.

Hlavní výrobci

Po celém světě existuje několik předních výrobců. Zde jsou některé z hlavních:

Makino: Makino je japonská společnost, která vyrábí širokou škálu CNC strojů, včetně drátových EDM strojů. Drátové EDM stroje Makino jsou známé svou vysokou přesností a spolehlivostí.
Sodick: Sodick je japonský výrobce, který se specializuje na drátové řezání EDM strojů. Drátové EDM stroje Sodick jsou známé svou vysokou přesností a pokročilým softwarem.
Mitsubishi Electric: Mitsubishi Electric je japonská společnost, která vyrábí řadu průmyslových zařízení, včetně drátových EDM strojů. Drátové EDM stroje Mitsubishi jsou známé svou vysokou rychlostí a řezným výkonem.
GF Machining Solutions: GF Machining Solutions je švýcarská společnost, která vyrábí řadu průmyslových strojů, včetně drátových EDM strojů. Drátové EDM stroje GF jsou známé svou vysokou přesností a pokročilými funkcemi.
Fanuc: Fanuc je japonská společnost, která vyrábí řadu průmyslových zařízení, včetně drátových EDM strojů. Drátové EDM stroje Fanuc jsou známé svou vysokou přesností a schopnostmi automatizace.
ONA: ONA je španělská společnost, která vyrábí drátové EDM stroje již více než 60 let. Drátové EDM stroje ONA jsou známé svou vysokou přesností, spolehlivostí a účinností.
AGIE: AGIE je švýcarská společnost, která vyrábí řadu průmyslových strojů, včetně drátěných EDM strojů. Drátové EDM stroje AGIE jsou známé svou vysokou přesností, kvalitou povrchové úpravy a pokročilou technologií.
Charmilles: Charmilles je švýcarská společnost, kterou v roce 2005 koupila společnost GF Machining Solutions. průkopník ve vývoji technologie drátového elektroerozivního řezání a jejich stroje jsou známé svou vysokou přesností, rychlostí řezání a spolehlivostí.
Protože Exapro nabízí komplexní výběr použitých elektroerozivních elektroerozivních drátů, mohou kupující najít stroje od všech těchto renomovaných výrobci a další. Porovnáním možností a vyjednáváním cen na Exapro mohou kupující informovaně investovat do vysoce kvalitních strojů, které splňují jejich specifické výrobní potřeby.

Jak funguje eroze při řezání drátem

Eroze řezání drátem, známá také jako drátové EDM (Electrical Discharge Machining), je netradiční obráběcí proces, který využívá elektricky nabitý drát k řezání a tvarování kovových dílů.
Drát je obvykle vyroben z mosazi nebo wolfram a je připojen ke zdroji energie. Když se drát přiblíží k obrobku, mezi drátem a obrobkem se vytvoří elektrický výboj, který vytvoří jiskru, která odpaří kov a vytvoří malý kráter.
Jiskra poté zhasne a drát se posune o malá vzdálenost od obrobku. Tento proces se opakuje tisíckrát za sekundu a vytváří řadu kráterů, které nakonec proříznou obrobek. Drát je neustále veden skrz obrobek a vytváří tak zářez nebo štěrbinu v kovu.
Drátové řezací EDM stroje jsou schopny vyrábět velmi přesné a složité tvary a lze je použít na různé materiály, včetně kovů, jako jsou např. ocel, hliník a měď a také některé nekovové materiály. Tento proces je ideální pro vytváření dílů, které mají složité tvary nebo vyžadují velmi úzké tolerance, protože drát může řezat velmi jemné detaily a vytvářet velmi přesné rozměry.
Elektroerozivní drátové řezací stroje jsou široce používány v průmyslových odvětvích, jako je letectví, lékařství, a automobilový průmysl, kde je přesnost a složitost rozhodující pro konečný produkt.

Dobře zvažte svůj rozpočet

Cena elektroerozivních strojů na řezání drátem se může výrazně lišit v závislosti na několika faktorech, jako je značka stroje, stáří, stav, schopnosti a volitelné funkce. Obecně však platí, že ceny použitých elektroerozivních elektroerozivních strojů na drátové řezání se na trhu mohou pohybovat v rozmezí od přibližně 20 000 do 200 000 EUR nebo více, v závislosti na specifikacích stroje.
Nižší stroje mohou být starší nebo mají méně možností, zatímco stroje s vyšší cenou mohou být novější, mít pokročilejší funkce nebo být od známých značek. Kupující by však měli mít na paměti, že cena stroje není jediným hlediskem, a měli by také zohlednit celkovou kvalitu, spolehlivost a výkon stroje, aby bylo zajištěno, že bude splňovat jejich výrobní potřeby.
Také stojí za zmínku, že náklady na dopravu, instalaci a veškeré nezbytné opravy nebo údržbu mohou také ovlivnit celkové náklady na elektroerozivní obrábění drátem.

Cenové rozpětí použitých drátořezných EDM strojů se pohybuje mezi 13 000€ a 48 000 eur. Ke stanovení spravedlivé tržní ceny můžete vždy použít náš algoritmus pro stanovení cen Valorexo.

Zvažte všechny logistické aspekty nákupu

Přeprava: Přeprava drátového řezacího stroje EDM může být náročná kvůli jeho velikosti a hmotnosti. Kupující by měli zvážit logistiku přepravy stroje z místa prodejce do vlastního zařízení. To může zahrnovat najmutí specializované přepravní společnosti, která má zkušenosti se stěhováním těžkých strojů.
Verze softwaru a jazyk: Elektroerozívní stroje na drátové řezání spoléhají na specializovaný software, který řídí proces řezání a programuje pohyby stroje. . Kupující by se měli ujistit, že stroj, který kupují, je vybaven správnou verzí softwaru pro jejich potřeby a že mají přístup k technické podpoře a školení pro software.
Kromě toho může být v úvahu také jazyk softwaru, zejména pro kupující, kteří působí ve vícejazyčném prostředí. Některé stroje na řezání drátem mohou nabízet software, který podporuje více jazyků, zatímco jiné mohou být omezeny na konkrétní jazyk. Kupující by si měli ověřit, že je software stroje kompatibilní s jazyky, kterými se mluví v jejich zařízení, nebo zvážit nákup jazykových balíčků nebo dalšího softwaru, je-li to nutné.
Instalace: Jakmile bude stroj dopraven ke kupujícímu zařízení, bude nutné jej nainstalovat a nastavit. To může vyžadovat specializované vybavení a odborné znalosti, jako je jeřáb nebo vybavení pro lanoví. Kupující by také měli zajistit, aby jejich zařízení mělo nezbytnou infrastrukturu, jako jsou elektrické a ventilační systémy, pro podporu stroje.
Školení: Obsluha stroje na řezání drátem EDM vyžaduje specializované znalosti a školení. Kupující by se měli ujistit, že mají potřebné odborné znalosti v rámci podniku, nebo si mohou zajistit školení od výrobce nebo kvalifikovaného poskytovatele třetí strany.
Údržba: Pravidelná údržba je nezbytná pro udržení řezání drátu EDM stroj běží hladce a zabraňuje prostojům. Kupující by se měli ujistit, že mají potřebné zdroje a odborné znalosti k údržbě stroje, včetně přístupu k náhradním dílům a technické podpoře.

Ujistěte se, že jste se s prodejcem dohodli na všech podrobnostech nebo se zeptejte svého zástupce společnosti Exapro pro podporu.