O tržišti pro použité průmyslové stroje a vybavení

To, že prodáváme stroje, neznamená, že jimi jsme!

Od roku 2000 pomáháme kupujícím a prodávajícím prodávat jejich použité stroje přes naš internetový trh. Pracujeme v devíti jazycích a máme tým zástupců, kteří jsou nápomocni při celém procesu nákupu.

Náš koncept: kombinovat transparentnost a efektivnost na mezinárodní úrovni

Exapro je B2B internetový trh zaměřený na své zákazníky a partnery. Staráme se o svoje mezinárodní klienty, abychom zodpověděli jejich specifické otázky a pomohli jim uzavřít obchody napříč kontinenty. Staráme se o všechny naše poptávky s nejvyšší transparentností, technickou kompetencí a zodpovědností, protože si myslíme, že je to klíč k našemu úspěchu. Jsme toho schopni díky našim zástupcům mluvícím více jazyky a se zájmem o mezinárodní obchod.

To je to, čím se lišíme – proč si globální firmy, profesionální koncoví uživatelé a malá firmy vyberou právě nás. Jsme připraveni s Vámi mluvit a komunikovat se zákazníky. Nejsme jen webová stránka, jsme hlavně lidé.

Naše vize je zprostředkovat vám kompletní management projektu nákupu či prodeje použitých průmyslových strojů.

Co děláme: pomáháme kupujícím a prodejcům použitých strojů

Jakákoliv firma, továrna nebo profesionální přeprodejce, který by rád prodal svoje stroje, by se měl registrovat a nabídnout je na Exapro.

  1. Zástupci Exapro je optimalizují a nabízejí jak online tak offline.
  2. Oni potom vyfiltrují poptávky a dále pokračují pouze se seriózními zájemci.
  3. Exapro dá dohromady kupujícího prodejce stroje za účelem organizace inspekce stroje.
  4. Když je obchod uzavřený, pošleme fakturu na provizi prodejci stroje.

Pro více informací navštivte naši stránku Jak Exapro funguje.

Příběh Exapra

Po více jak 10 let se naše společnost rozrůstá a rozvíjí, přidává nové trhy a nové jazyky a pořád plánuje rozkvět v dalších letech.

Naše společnost se spojila se společnostmi Kitmondo a Virtuoso Data, aby uvedla na trh Valorexo. Valorexo je první plně automatizovaný digitální nástroj na světě k určování cen průmyslových strojů. Valorexo používá miliony dat s cenami, na jejichž základě je schopen generovat tržní ceny použitých strojů.

2021

Naše společnost se rozšíříla o trh společnosti Kitmondo za účelem pokrytí více průmyslopvých odvětví a nabízení lepších služeb trhu Severní Ameriky. Posiluje tak své propagační služby pro aukcionáře, poskytující kvalifikovanou návštěvnost pro více než 400 aukcí ročně.

2018


Spouštíme nové webové stránky, které nabízí více zdokonalených nástrojů pro kupující a prodejce

2016


Na webové stránky je přidaná turečtina

2012

Otevíráme dvě nové pobočky v USA a Costa Rice z důvodu pokrytí nákladů na amerických trzích.

2011

Pro lepší orientaci byly webové stránky navíc přeloženy do polštiny k již dříve etablované češtině, němčině, italštině a španělštině.

2007


Operace jsou přemístěny do Prahy, aby se společnost mohla rozvíjet dále v Evropě.

2005


Společnost založena v Saumur ve Francii. Webové stránky jsou k dispozici v angličtině a francouzštině.

2000

Záměr, důvod a přesvědčení, které nás inspirují v průmyslu

Každá společnost má vyšší cíle, které pohání její vizi a shromažďují zůčastněné strany. Bez záměru a hodnot má projekt jen nepatrnou šanci přiblížit se ke svému cíli: Sen, který by vytvořil lepší svět v místě, kde působí.

why exapro

Inspirováni dílem Simona Sineka" zlatý kruh ", jsme v u nás jasně zformulovali svoje " PROČ ", které nás vede dopředu již od roku 2000.

Propojeni

Digitalizace
Nová a inovativní řešení
Kombinace lidí a technologie

Průmyslový svět

Vůle k převratu
Budoucnost průmyslu
Převratný startupový přístup

Optimalizace

B2B v rámci odvětví
Továrny: kupující a prodejci
Globální pokrytí

Globální výroba

Všechna odvětví
Nové a nadcházející služby
Průmysl 5.0

Naše vize

V naší společnosti inzerujeme a obchodujeme s použitými stroji v rámci celého světa. Naše vášeň pro použité stroje se neobjevila náhodou. Na konci devadesátých let jsme si uvědomili, že na trhu existuje velká mezera: předpokládané spojení mezi starším zařízením a jeho dalším potenciálním využitím nebylo provedeno správně a pouze na regionálním základě. Výrobní svět by mohl mít nesmírný prospěch z optimálního online trhu s použitými stroji.

Každý průmyslový stroj na správném místě

Naší vizí je dát kupujícím přístup ke kvalitním použitým strojům za přijatelné ceny a nabídnout prodejcům rychlý způsob, jak najít spolehlivé zákazníky pro své stroje. Jsme přesvědčeni, že každý stroj by měl splnit svůj účel. Prodej nadbytečného strojního zařízení znamené pro kupující možnost nákupu značkového průmyslového zařízení s nižšími náklady.

Přijato v globálním měřítku

Náš přístup je orientován na klienta. Díky mezinárodnímu týmu zkušených manažerů pro klíčové zákazníky, můžeme zajistit podporu všem klientům: soukromým subjektům, velkým výrobním společnostem a dokonce i dalším prodejcům. Obchodování v globálním měřítku je součástí našeho poslání. Je to nejúčinnější způsob, jak propojit kupující a prodávající z různých koutů světa.

Lidská a osobní podpora, kterou nelze zajistit pouhým digitálním světem

Náš mezinárodní tým je schopný dorozumět se mnoha jazyky. Specializuje se na globální obchod se silným zájmem o technické aspekty zařízení, které poptáváme a pomáháme prodat. I přes to, že nejsme technici, jsme zde, abychom se ujistili, že prodávající a kupující - ti, kteří jsou skuteční specialisté - se úspěšně najdou, a to i přes velkou vzdálenost a další bariéry.

Našim největším aktivem jsou partněři - důvěryhodní kupující a prodávající s nimiž spolupracujeme v průběhu naší dlouholeté existence na trhu s použitými stroji. Velice si ceníme obchodních vztahů. To je také jeden z důvodů, proč s námi naši klienti zůstávájí a opakovaně nabízejí či kupují stroje prostřednictvím naší online platformy.

Kombinace trhu a světa aukcí

Existují dva poněkud odlišné tržní přístupy na trhu s použitými stroji:

1. tržní přístup, kde je nabízeno omezené množství strojů na základě toho, co prodávající považuje za tržní cenu. Čas nehraje takovou roli jako vyjednávání o ceně.
2. Průmyslové aukce, kde jsou stroje prodávány v omezeném čase za vzestupnou cenu odrážející současnou poptávku.

Zatímco náš trh jasně slouží prvnímu přístupu, druhý přístup je pokryt aktivními a specializovanými propagačními akcemi prostřednictvím Bidsuite - konečné řešení pro průmyslové aukce.

Jsme přesvědčeni, že jen velmi málo strojů si zaslouží být vyřazeno z provozu. Z tohoto důvodu vyloučíme šrotování z našeho obchodního modelu.

Budoucnost pro realizaci naší mise

Široký význam a rozdah našeho PROČ jasně uvádí, že naše ambice je, co nejlépe využít naše silné stránky, a tím zlepšit světový výrobní systém. To znamená využití všech našich znalostí o digitálním světě, našich zkušeností v oblasti mezinárodního obchodu a naší databáze k rozvoji nových inovativnách služeb průmyslového světa v nadcházejích letech.

Reference od našich klientů

Seznamte se s týmem

V dnešní době pomáhá 22 lidí propojit poptávku a nabídku použitých průmyslových strojů. Každý člen teamu má na starost určitou průmyslovou a geografickou oblast.

Každý týden zpracovává každý z našich agentů stovky poptávek a vybírá ty nejserióznější, které následně předá prodejci.

user

Baris

Area Manager - Turkey

user

Darya

HR/Office manager

user

Gabriel

Sales Supervisor

user

Hana

Campaign Manager

user

Ilya

Area Manager - Poland

user

Jan

ExaSaas Assistant

user

Jan

user

Jérémie

Area Manager - Germany

user

Loick

Area Manager - France

user

Maciej

CDO

user

Maxime

COO

user

Nikola

HR assistant

user

Raphael

Area Manager - France

user

Robin

Head of Digital

user

Santi

Area Manager - Italy

user

Soulayma

Campaign Manager

user

Thomas

CEO

Join our international team

Having years of experience on a global market, in our company we managed to keep our young spirit. We’re constantly looking for pro-active and motivated people who enjoy working in a friendly international environment.

Currently opened positions

V.I.E. 12mo+- German Business Development
Internship 6 months in 2021 - Quality
Internship 6 months in 2021 - German speaking position