Exapro, přední trh s použitými průmyslovými stroji, nabízí vybraný výběr satelitního vybavení, které kombinuje inovace s nákladovou efektivitou. Tyto stroje pocházejí od vážených výrobců jako Newtec, Tandberg a Ericsson a slibují přesnost, vysoce kvalitní výkon a odolnost. S cenami v rozmezí od &10 000 do &100 000 Eur, Exapro vychází vstříc podnikům různého rozsahu a zajišťuje rovnováhu mezi cenovou dostupností a kvalitou.

Satelitní zařízení je nezbytné ve vysílacím, filmovém a zvukovém průmyslu pro přenos a příjem signálů na velké vzdálenosti. Tyto systémy jsou ideální pro úkoly, jako je vysílání televizních a rozhlasových signálů, živé pokrytí událostí a datová komunikace, přičemž zajišťují spolehlivé a vysoce kvalitní přenosy.

Na Exapro mohou profesionálové kromě konkurenčních cen vyhodnotit základní parametry zařízení a zajistit, že provedou informovaný nákup přizpůsobený jejich potřebám. Prozkoumejte sbírku Exapro a vylepšete své vysílací možnosti pomocí spolehlivého a efektivního satelitního vybavení.


Satelitní zařízení MCL MT3200

Rok:

2 x MCL MT3200 KuBand TWTA zesilovač s řídicí jednotkou. Oba testovány s maximálním proudem 1,8Ma při plném výkonu dne 06.06.2024. V perfektním stavu.
Porozumění satelitnímu vybavení na trhu vysílacích, filmových a zvukových strojů Exapro

V Exapro spojujeme profesionály se špičkovými řešeními průmyslových strojů. V rámci naší rozsáhlé nabídky zahrnuje kategorie vysílání, film a zvuk základní vybavení, jako je satelitní zařízení. Pojďme prozkoumat, co toto zařízení obnáší, jeho význam a proč je Exapro ideálním tržištěm pro jeho nákup nebo prodej.

Co je satelitní zařízení?

Satelitní zařízení označuje technologii používanou k příjmu, přenosu a správě satelitních signálů pro vysílání, komunikaci a přenos dat. Toto zařízení je kritické v různých průmyslových odvětvích, včetně vysílání, telekomunikací, obrany a vědeckého výzkumu. Satelitní zařízení zajišťuje přenos signálů na velké vzdálenosti a poskytuje spolehlivou komunikaci a možnosti vysílání po celém světě.

Typy satelitního vybavení

  1. Satelitní paraboly: Parabolické antény, které přijímají a vysílají signály do a ze satelitů. Liší se velikostí a designem v závislosti na aplikaci a použitém frekvenčním pásmu.
  2. Satelitní přijímače: Zařízení, která dekódují signály přijímané satelitní parabolou a převádějí je do formátu, který lze prohlížet nebo používat koncová zařízení.
  3. Modulátory a demodulátory: Zařízení, která modulují a demodulují signály pro vysílání a příjem a zajišťují integritu a efektivitu dat.
  4. Převodníky nahoru a konvertory dolů: Zařízení, které posouvá frekvenci signálů na vhodnou úroveň pro vysílání (převodníky nahoru) a příjem (převodníky dolů).
  5. Zesilovače: Zvyšte sílu signálu, abyste zajistili čistý a silný přenos. Patří mezi ně nízkošumové zesilovače (LNA) a vysokovýkonové zesilovače (HPA).
  6. Kodéry a dekodéry: Převádí video a audio signály do formátu vhodného pro přenos a zpět do původního formátu v místě příjmu.
  7. Transpondéry: Zařízení na satelitech, která přijímají signály ze země, zesilují je a vysílají zpět na Zemi.
  8. Monitorovací a řídicí systémy: Softwarové a hardwarové systémy používané k monitorování výkonu a stavu satelitních komunikačních spojení.

Výhoda Exapro: Nákup & Prodej satelitního vybavení

Navigace ve světě použitých průmyslových strojů může být složitá, ale Exapro celý proces zjednodušuje. Pro ty, kteří chtějí nakupovat, jsou klíčové výhody rozmanité.

Nákladová efektivita

Pořízení nového satelitního vybavení může být významným finančním závazkem, zejména pro malé vysílací společnosti nebo začínající podniky. Prostřednictvím Exapro mohou profesionálové získat toto vybavení za zlomek ceny nového, což zajišťuje výjimečnou hodnotu za peníze. Na naší platformě se cenové rozpětí použitého satelitního zařízení obvykle pohybuje mezi 5 000 a 200 000 EUR, což odráží rozmanitost dostupné z hlediska stáří, značky, opotřebení a dalších funkcí.

Zajištění kvality

Ve společnosti Exapro prochází každá nabídka důkladným procesem hodnocení, aby bylo zajištěno, že každé zařízení je ve vynikajícím provozním stavu a připraveno na další provozní kapitolu. Tento přísný proces prověřování zaručuje, že i použité stroje splňují vysoké standardy kvality a spolehlivosti.

Tržní dosah

Satelitní zařízení je zásadní pro efektivní a spolehlivou komunikaci a vysílání. Ať už do něj chcete investovat nebo ho prodat, Exapro nabízí platformu, která zajišťuje pohodlí, spolehlivost a hodnotu. Vydejte se s Exapro do budoucnosti vysílání – kde se inovace snoubí s tradicí.

Hlavní výhody satelitního vybavení

Satelitní zařízení je nepostradatelné v odvětví vysílání a komunikace kvůli jeho četným výhodám. Zde jsou hlavní výhody:

Globální pokrytí

Satelity mohou pokrýt rozsáhlé geografické oblasti a zajistit spolehlivou komunikaci a vysílání na velké vzdálenosti.

Vysoce kvalitní přenos

Satelitní zařízení zajišťuje vysoce kvalitní, nepřerušovaný přenos audio, video a datových signálů.

Škálovatelnost

Satelitní systémy lze škálovat tak, aby splňovaly požadavky malých místních provozovatelů vysílání až po velké globální sítě.

Spolehlivost

Satelitní komunikační systémy jsou méně náchylné na pozemní poruchy a poskytují spolehlivé spojení i ve vzdálených oblastech nebo oblastech postižených katastrofou.

Flexibilita

Moderní satelitní zařízení dokáže zpracovat různé typy datových a komunikačních služeb, včetně vysílání, internetu a mobilní komunikace.

Hlavní strojní parametry satelitního vybavení

Při hodnocení nebo pochopení satelitního vybavení je zvažováno několik klíčových parametrů, aby bylo zajištěno, že splňují specifické požadavky. Zde jsou hlavní parametry stroje:

Kmitočtové pásmo

Rozsah frekvencí, na kterých může zařízení pracovat (např. pásmo C, pásmo Ku, pásmo Ka), což ovlivňuje jeho vhodnost pro různé aplikace.

Zisk signálu

Schopnost zesílení zařízení, zásadní pro zajištění silného a čistého přenosu signálu.

Šířka pásma

Rozsah frekvencí, které zařízení zvládá, určuje množství dat, která lze přenášet.

Polarizace

Orientace elektrického pole signálu ovlivňující kompatibilitu s různými satelitními systémy.

Hlukové číslo

Množství šumu, které zařízení přidává do signálu a ovlivňuje celkovou kvalitu signálu.

Spotřeba energie

Množství energie potřebné k provozu zařízení, ovlivňující provozní náklady a efektivitu.

Odolnost vůči životnímu prostředí

Schopnost zařízení pracovat v různých podmínkách prostředí, včetně extrémních teplot, vlhkosti a fyzického stresu.

Oblast použití satelitního vybavení

Satelitní zařízení, vzhledem ke své všestrannosti a kapacitě pro vysoce kvalitní komunikaci a vysílání, nachází uplatnění v mnoha oblastech. Zde je přehled hlavních oblastí použití:

Vysílání

Slouží k přenosu televizních a rozhlasových signálů širokému publiku, což zajišťuje vysoce kvalitní a spolehlivé vysílání.

Telekomunikace

Nezbytné pro poskytování komunikačních služeb, včetně telefonu a internetu, zejména ve vzdálených nebo nedostatečně pokrytých oblastech.

Obrana a armáda

Používá se pro bezpečnou a spolehlivou komunikaci, sledování a navigaci v obranných operacích.

Obnova po havárii

Poskytuje nouzové komunikační služby v oblastech postižených katastrofou, kde jsou přerušeny pozemní sítě.

Vědecký výzkum

Používá se v satelitním výzkumu a průzkumu, včetně předpovědí počasí, monitorování životního prostředí a průzkumu vesmíru.

Námořní a letecká doprava

Poskytuje komunikační a navigační služby pro lodě a letadla a zajišťuje bezpečnost a provozní efektivitu.

Výrobci satelitního vybavení

Několik renomovaných výrobců v odvětví satelitního zařízení je známých svou kvalitou a inovací. Zde jsou někteří přední výrobci satelitního vybavení:

Hughes Network Systems

Hughes, přední poskytovatel satelitního širokopásmového připojení a síťových řešení, nabízí pokročilé vybavení známé svou spolehlivostí a výkonem.

SES

Společnost SES, proslulá svou komplexní řadou řešení satelitní komunikace, poskytuje efektivní a všestranné satelitní zařízení pro různé aplikace.

Viasat

Specializuje se na satelitní internet a širokopásmové služby a nabízí robustní a přesné satelitní vybavení navržené pro vysoce výkonnou komunikaci.

Intelsat

Intelsat, známý svou rozsáhlou satelitní sítí a komunikačními službami, poskytuje spolehlivé satelitní vybavení pro globální konektivitu.

Vesmír Thales Alenia

Nabízí pokročilou satelitní technologii a poskytuje vysoce kvalitní vybavení navržené pro efektivitu a přesnost v satelitní komunikaci.

Cobham SATCOM

Specializuje se na satelitní komunikační zařízení pro námořní, pozemní a vzdušné aplikace a nabízí všestranná a efektivní řešení.

Při zvažování nákupu nebo průzkumu satelitního vybavení je nezbytné podívat se na konkrétní modely těchto výrobců, recenze a poprodejní servis. Každá značka má své silné stránky, speciality a technologické inovace, které vyhovují různým požadavkům na komunikaci a vysílání.

Závěr

Satelitní zařízení je neocenitelné v odvětví vysílání a komunikace a nabízí vysoce kvalitní, nákladově efektivní a efektivní řešení pro globální připojení. Ať už jde o vysílání, telekomunikace, obranu nebo vědecký výzkum, toto zařízení zajišťuje vynikající výkon a shodu s průmyslovými standardy. S podporou společnosti Exapro se získávání nebo prodej satelitního vybavení stává přímým a spolehlivým procesem, který podnikům umožňuje soustředit se na to, co umí nejlépe – poskytování výjimečných komunikačních a vysílacích služeb.